5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
MIŠLJENJE
Odbora za međunarodnu trgovinu
upućeno Odboru za vanjske poslove
O prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Rapporteur for opinion: David Borrelli

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 214kWORD 160k
Pravna napomena