5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 204/0247(COD))
Nuomonės referentas: David Borrelli

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 214kWORD 160k
Teisinis pranešimas