5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Ārlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Atzinuma sagatavotājs: David Borrelli

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 219kWORD 138k
Juridisks paziņojums