5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
ADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Commissie buitenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Rapporteur voor advies: David Borrelli

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 217kWORD 160k
Juridische mededeling