5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego
dla Komisji Spraw Zagranicznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Borrelli

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 225kWORD 168k
Informacja prawna