5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru afaceri externe
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Raportor pentru aviz: David Borrelli

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 227kWORD 171k
Notă juridică