5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre zahraničné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Borrelli

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 224kWORD 161k
Právne oznámenie