5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till utskottet för utrikesfrågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 204/0247(COD))
Föredragande av yttrande: David Borrelli

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 214kWORD 168k
Rättsligt meddelande