11.2.2019
INTA_AD(2019)629557
OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego
dla Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marietje Schaake

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 260kWORD 174k
Informacja prawna