11.2.2019
INTA_AD(2019)629557
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Raportoare pentru aviz: Marietje Schaake

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 249kWORD 185k
Notă juridică