Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

30.5.2017
INTA_AM(2017)604811
GROZĪJUMI Nr.
8 - 154
Ziņojuma projekts
Salvatore Cicu
(PE602.983v03-00)
Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1325kWORD 156k
Juridisks paziņojums