Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

21.11.2018
INTA_AM(2018)630585
AMENDEMENTEN
3 - 18
Ontwerpadvies
Christophe Hansen
(PE629.613v01-00)
Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 184kWORD 68k
Juridische mededeling