Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

28.1.2019
INTA_AM(2019)634550
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 38
Σχέδιο γνωμοδότησης
Tiziana Beghin
(PE630.624v01-00)
Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(2018/2262(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 210kWORD 61k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου