Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

28.1.2019
INTA_AM(2019)634550
GROZĪJUMI Nr.
1 - 38
Atzinuma projekts
Tiziana Beghin
(PE630.624v01-00)
Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
(2018/2262(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 195kWORD 58k
Juridisks paziņojums