PDF 147kWORD 258k

 

Комисия по международна търговия

 

INTA(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Учредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 14.30–15.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

Откриване на заседанието от временния председател

1. Избор на председател

Под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация