PDF 150kWORD 255k

 

Výbor pre medzinárodný obchod

 

INTA(2019)0710_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Ustanovujúca schôdza

streda 10. júla 2019 od 14.30 do 15.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

Otvorenie schôdze dočasným predsedajúcim

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedom

2. Voľba prvého podpredsedu

3. Voľba druhého podpredsedu

4. Voľba tretieho podpredsedu

5. Voľba štvrtého podpredsedu

6. Oznámenia predsedníctva

7. Nasledujúce schôdze

Posledná úprava: 9. júla 2019Právne oznámenie