PDF 162kWORD 267k

 

Комисия по международна търговия

 

INTA(2019)0723_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 23 юли 2019 г., 15.00–17.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

4. Размяна на мнения със Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на търговията, относно последните развития в политиката на ЕС в областта на търговията

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Бернд Ланге (S&D)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Размяна на мнения

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         2 септември 2019 г., 15.00–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 23 юли 2019 г.Правна информация