PDF 166kWORD 264k

 

Výbor pre medzinárodný obchod

 

INTA(2019)0723_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 23. júla 2019 od 15.00 do 17.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

4. Výmena názorov s komisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou o najnovšom vývoji v obchodnej politike EÚ

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Bernd Lange (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         výmena názorov

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         2. septembra 2019 od 15.00 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 23. júla 2019Právne oznámenie