PDF 188kWORD 1088k

 

Комисия по международна търговия

 

INTA(2019)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 септември 2019 г., 15.00–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч. (заседание на координаторите)

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

2 септември 2019 г., 15.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.773v01-00

         23 юли 2019 г. PV – PE639.820v01-00

3. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 18 юли 2019 г.

4. Съобщения на председателя

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Бернд Ланге (S&D)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на измененията по бюджета

         Разглеждане на проекта на становище под формата на писмо

При закрити врати

6. Актуално състояние на международните търговски преговори

INTA/9/00691

         Размяна на мнения със Забине Веянд, генерален директор на ГД „Търговия“, Европейска комисия

* * *

2 септември 2019 г., 17.00–18.30 ч. (при закрити врати)

7. Заседание на координаторите

3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

8. Представяне от Виле Скинари, министър на сътрудничеството за развитие и международната търговия, представител на действащия председател на Съвета, относно приоритетите на финландското председателство по отношение на политиката в областта на международната търговия

*** Електронно гласуване *** в 10.00 ч.

9. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Бернд Ланге (S&D)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане и приемане на измененията по бюджета

Краен срок за внасяне на измененията по бюджета: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

10. Представяне на доклада относно пречките пред търговията и инвестициите за 2018 г.

11. Последни развития в инвестиционната политика на ЕС

12. Изложение на Комисията относно резултатите от свързаните с търговията аспекти на срещата на върха на Г-20 в Осака, 28 – 29 юни 2019 г.

3 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

13. Представяне на съвместното съобщение „Европейският съюз, Латинска Америка и Карибският басейн: с обединени сили за общо бъдеще“ – свързани с търговията аспекти

14. Представяне на тема „Преференциалните правила на ЕС за произход“

15. Представяне на доклад за изпълнението на макрофинансова помощ за трети държави през 2018 г.

При закрити врати

16. Актуално състояние относно прилагането на глава „Търговия и устойчиво развитие“ от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея

17. Разрешаване на търговски спорове в Съюза

INTA/9/00693

         Изложение на Комисията

18. Разни въпроси

19. Следващи заседания

         23-24 септември 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 25 юли 2019 г.Правна информация