PDF 171kWORD 1020k

 

Comisia pentru comerț internațional

 

INTA(2019)0902_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 2 septembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 3 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 17.00 și 17.00 - 18.30  (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

2 septembrie 2019, 15.00 - 18.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         10 iulie 2019 PV – PE639.773v01-00

         23 iulie 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Comunicări ale președinției privind deciziile coordonatorilor din 18 iulie 2019

4. Comunicări ale președinției

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Examinarea amendamentelor bugetare

         Examinarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

* * *

Cu ușile închise

6. Stadiul negocierilor comerciale internaționale

INTA/9/00691

         Schimb de opinii cu Sabine Weyand, director general al DG Comerț, Comisia Europeană

7. Stadiul punerii în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul Acordului de liber schimb UE-Republica Coreea

3 septembrie 2019, 9.00 - 12.30

8. Prezentare susținută de Ville Skinnari, ministrul cooperării pentru dezvoltare și comerțului exterior, reprezentând Președintele în exercițiu al Consiliului, privind prioritățile Președinției finlandeze în domeniul politicii comerciale internaționale

*** Votare electronică *** ora 10.00

9. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Examinarea și adoptarea amendamentelor bugetare

Termen de depunere a amendamentelor bugetare: 25 iulie 2019, ora 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

10. Prezentarea raportului privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor pentru anul 2018

11. Prezentare de către Comisie a rezultatelor ce vizează aspectele legate de comerț ale summitului G20 de la Osaka, 28-29 iunie 2019

12. Evoluții recente ale politicii de investiții a UE

Cu ușile închise

13. Soluționarea litigiilor comerciale ale Uniunii

INTA/9/00693

         Expunerea Comisiei

3 septembrie 2019, 15.00 - 17.00

14. Prezentarea Comunicării comune „Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun” – aspecte legate de comerț

15. Prezentare pe tema: „regulile de origine preferențiale ale UE”

16. Prezentarea raportului privind implementarea asistenței macrofinanciare (AMF) în favoarea țărilor terțe în 2018

17. Chestiuni diverse

18. Reuniuni următoare

         23-24 septembrie 2019 (Bruxelles)

3 septembrie 2019, 17.00 - 18.30  (cu ușile închise)

19. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 29 august 2019Notă juridică