PDF 192kWORD 352k

 

Výbor pro mezinárodní obchod

 

INTA(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 9:00–11:30 a 11:30–12:30  (schůze koordinátorů)  a 15:00–18:30

Čtvrtek 7. listopadu 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

6. listopadu 2019, 9:00–11:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         23.–24. září 2019 PV – PE641.309v01-00

         2. října 2019 PV – PE641.379v01-00

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4. Sdělení předsedy

5. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Zpravodajka:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AGRI

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

6. Stav probíhajících třístranných jednání

INTA/9/01200

         zpráva příslušnému výboru

7. Cesta delegace ad hoc do Hanoje (Vietnam), 29.–31. října 2019

INTA/9/01411

         Prezentace zprávy o průběhu pracovní cesty

Společná rozprava

8. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

9. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00

 

         Projednání návrhu zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení

* * *

Společná rozprava

10. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

11. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Projednání návrhu zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení

* * *

12. Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Zpravodajka:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, BUDG

 

         projednání návrhu zprávy

6. listopadu 2019, 11:30–12:30  (neveřejná)

13. Schůze koordinátorů

6. listopadu 2019, 15:00–18:30

14. Výměna názorů s předsedkyní Meziparlamentní unie Gabrielou Cuevas Barrónovou o úloze poslanců, pokud jde o ekonomické a obchodní vztahy
 

15. Cesta delegace ad hoc na veřejné fórum WTO a na 44. zasedání řídicího výboru Parlamentní konference o WTO ve dnech 7.–8. října 2019 v Ženevě

INTA/9/01412

         Prezentace výsledků pracovní cesty

16. Výměna názorů na hodnocení dopadu rozšíření celních preferencí mezi EU a Marokem na produkty pocházející ze Západní Sahary

Společná rozprava

17. Uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Zpravodaj:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AGRI

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

18. Uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

INTA/9/01582

 

Zpravodaj:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE642.862v01-00

 

         Projednání návrhu zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení

* * *

19. Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Zpravodaj:

 

André Rougé (ID)

 

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, PECH

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

20. Prezentace komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové, co se týče výsledků Konference ministrů Světové obchodní organizace (Šanghaj, 5. listopadu 2019) a situace Odvolacího orgánu 

7. listopadu 2019, 9:00–12:30

21. Prezentace výroční zprávy o provádění dohod o volném obchodu – 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018

*** Elektronické hlasování *** v 10:00

22. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Zpravodajka:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AGRI –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. listopadu 2019, 16:00

*** Konec elektronického hlasování ***

23. Činnosti monitorovacích skupin

INTA/9/01201

         zpráva příslušnému výboru

24. Prezentace zjištění mise EU do Bangladéše v souvislosti s posíleným dialogem se zeměmi, jež jsou zvýhodněny v rámci systému GSP, a zpětná vazba k provádění bangladéšského paktu udržitelnosti

25. Aktuální stav vyjednávání o dohodě mezi EU a Čínou o zeměpisných označeních

26. Různé

27. Příští schůze

         2.–3. prosince 2019 (Brusel)

Poslední aktualizace: 25. října 2019Právní upozornění