PDF 192kWORD 353k

 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

 

INTA(2019)1106_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 6., szerda, 9.00–11.30 és 11.30–12.30  (Koordinátorok ülése)  és 15.00–18.30

2019. november 7., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

2019. november 6., 9.00–11.30

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. szeptember 23–24. PV – PE641.309v01-00

         2019. október 2. PV – PE641.379v01-00

3. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

4. Az elnök közleményei

5. Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Előadó:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AGRI

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

6. A jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása

INTA/9/01200

         Jelentés a bizottságnak

7. 2019. október 29–31-i eseti küdöttségi látogatás Hanoiba (Vietnám)

INTA/9/01411

         A kiküldetésről készült jelentés ismertetése

Együttes vita

8. Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

9. Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00

 

         Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentéstervezet megvitatása

* * *

Együttes vita

10. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

11. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentéstervezet megvitatása

* * *

12. A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Előadó:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, BUDG

 

         Jelentéstervezet megvitatása

2019. november 6., 11.30–12.30  (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése

2019. november 6., 15.00–18.30

14. Eszmecsere Gabriela Cuevas Barrónnal, az Interparlamentáris Unió (IPU) elnökével a parlamenti képviselők gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban betöltött szerepéről
 

15. Eseti küldöttség indítása a WTO nyilvános fórumára és a WTO-ról szóló parlamenti konferencia irányítóbizottságának 44. ülésére, Genf, 2019. október 7–8.

INTA/9/01412

         A kiküldetés eredményeinek ismertetése

16. Eszmecsere az EU–Marokkó vámkedvezmények Nyugat-Szaharából származó termékekre való kiterjesztése hatásának értékeléséről

Együttes vita

17. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló, 2009. július 13-i 617/2009/EK rendeletben meghatározott vámkontingens egy részének az Amerikai Egyesült Államok számára történő kiosztása tekintetében az Amerikai Egyesült Államokkal létrejött megállapodás megkötése

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Előadó:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AGRI

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

18. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló, 2009. július 13-i 617/2009/EK rendeletben meghatározott vámkontingens egy részének az Amerikai Egyesült Államok számára történő kiosztása tekintetében az Amerikai Egyesült Államokkal létrejött megállapodás megkötése

INTA/9/01582

 

Előadó:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE642.862v01-00

 

         Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentéstervezet megvitatása

* * *

19. A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Előadó:

 

André Rougé (ID)

 

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

DEVE, PECH

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

20. Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos előadása a WTO miniszteri találkozójáról (Sanghaj, 2019. november 5.) és a Fellebbezési Testület helyzetéről

2019. november 7., 9.00–12.30

21. A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló éves jelentés (2018. január 1. – 2018. december 31.) ismertetése

*** Elektronikus szavazás *** 10.00-kor

22. Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Előadó:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AGRI –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

 

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 6., 16.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

23. A nyomonkövetési csoportok tevékenysége

INTA/9/01201

         Jelentés a bizottságnak

24. A Bangladesbe indított uniós misszió megállapításainak ismertetése a GSP kedvezményezett országokkal folytatott megerősített párbeszéddel és a bangladesi fenntarthatósági paktum végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben

25. A földrajzi jelzésekről szóló, az EU és Kína közötti megállapodásra irányuló tárgyalások jelenlegi állása

26. Egyéb kérdések

27. Következő ülés(ek)

         2019. december 2–3. (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. október 25.Jogi nyilatkozat