PDF 184kWORD 350k

 

Commissie internationale handel

 

INTA(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

6 november 2019, 9.00 - 11.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         23-24 september 2019 PV – PE641.309v01-00

         2 oktober 2019 PV – PE641.379v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Rapporteur:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AGRI

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

6. Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

         Verslaggeving aan de commissie

7. Ad-hocdelegatie naar Hanoi (Vietnam) van 29 t/m 31 oktober 2019

INTA/9/01411

         Presentatie van het verslag van het werkbezoek

Gezamenlijke behandeling

8. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

9. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00

 

         Behandeling ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

* * *

Gezamenlijke behandeling

10. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

11. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Behandeling ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

* * *

12. Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Rapporteur:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, BUDG

 

         Behandeling ontwerpverslag

6 november 2019, 11.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

13. Coördinatorenvergadering

6 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

14. Gedachtewisseling met Gabriela Cuevas Barrón, voorzitter van de Interparlementaire Unie, over de rol van parlementsleden in economische en handelsbetrekkingen 
 

15. Ad-hocdelegatie naar het Openbaar WTO-forum en de 44e zitting van de stuurgroep van de Parlementaire Conferentie over de WTO van 7 t/m 8 oktober 2019 in Genève

INTA/9/01412

         Uiteenzetting over de resultaten van het werkbezoek

16. Gedachtewisseling over de evaluatie van het effect van de uitbreiding van de tariefpreferenties tussen de EU en Marokko naar producten uit de Westelijke Sahara

Gezamenlijke behandeling

17. Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Rapporteur:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AGRI

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

18. Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

INTA/9/01582

 

Rapporteur:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE642.862v01-00

 

         Behandeling ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

* * *

19. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Rapporteur:

 

André Rougé (ID)

 

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

DEVE, PECH

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

20. Presentatie door Cecilia Malmström, commissaris voor Handel, over de resultaten van de Ministeriële Conferentie van de WTO (Shanghai, 5 november 2019) en de status van de beroepsinstantie

7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

21. Presentatie van het jaarverslag over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten – 1 januari 2018 - 31 december 2018

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

22. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Rapporteur:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AGRI –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 november 2019, 16.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

23. Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

         Verslaggeving aan de commissie

24. Presentatie van de bevindingen van de EU-missie naar Bangladesh in het kader van de intensievere dialoog met SAP-begunstigde landen en follow-up van de uitvoering van het duurzaamheidspact van Bangladesh

25. Stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en China over geografische aanduidingen

26. Rondvraag

27. Volgende vergaderingen

         2-3 december 2019 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2019Juridische mededeling