PDF 192kWORD 351k

 

Komisja Handlu Międzynarodowego

 

INTA(2019)1106_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 11.30 i 11.30 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 15.00 – 18.30

Czwartek 7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 11.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         23-24 września 2019 r. PV – PE641.309v01-00

         2 października 2019 r. PV – PE641.379v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

4. Komunikaty przewodniczącego

5. Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AGRI

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

6. Sytuacja w zakresie toczących się negocjacji trójstronnych

INTA/9/01200

         Sprawozdanie dla komisji

7. Wyjazd delegacji ad hoc do Hanoi (Wietnam) w dniach 29-31 października 2019 r.

INTA/9/01411

         Przedstawienie sprawozdania z delegacji

Wspólna debata

8. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

9. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej

* * *

Wspólna debata

10. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

11. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej

* * *

12. Udzielenie pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, BUDG

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

6 listopada 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

13. Posiedzenie koordynatorów

6 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

14. Wymiana poglądów z Gabrielą Cuevas Barrón, przewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej, na temat roli parlamentarzystów w stosunkach gospodarczych i handlowych
 

15. Wyjazd delegacji ad hoc na Forum Publiczne WTO i 44. posiedzenie Komitetu Sterującego Konferencji Parlamentarnej WTO w Genewie w dniach 7–8 października 2019 r.

INTA/9/01412

         Prezentacja wyników delegacji

16. Wymiana poglądów na temat oceny wpływu rozszerzenia preferencji taryfowych UE–Maroko na produkty z Sahary Zachodniej

Wspólna debata

17. Podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Sprawozdawca:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AGRI

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

18. Podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

INTA/9/01582

 

Sprawozdawca:

 

Bernd Lange (S&D)

PR – PE642.862v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej

* * *

19. Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Sprawozdawca:

 

André Rougé (ID)

 

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, PECH

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

20. Prezentacja komisarz ds. handlu Cecilii Malmström na temat wyników konferencji ministerialnej WTO (Szanghaj, 5 listopada 2019 r.) oraz sytuacji Organu Apelacyjnego

7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

21. Przedstawienie sprawozdania rocznego w sprawie wdrażania umów o wolnym handlu (1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.)

*** Głosowanie elektroniczne *** o godz. 10.00

22. Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AGRI –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

 

         Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)

         Termin składania poprawek: 6 listopada 2019 r., godz. 16.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

23. Działalność grup monitorujących

INTA/9/01201

         Sprawozdanie dla komisji

24. Przedstawienie ustaleń misji UE w Bangladeszu w kontekście pogłębionego dialogu z krajami korzystającymi z ogólnego systemu preferencji taryfowych oraz działania następcze w związku z wdrożeniem porozumienia na rzecz zrównoważoności zawartego z Bangladeszem

25. Stan negocjacji dotyczących umowy między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych

26. Sprawy różne

27. Następne posiedzenia

         2-3 grudnia 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2019Informacja prawna