PDF 184kWORD 1103k

 

Odbor za međunarodnu trgovinu

 

INTA(2019)1202_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 2. prosinca 2019., 15:00 – 17:30 i 17:30 – 18:30 (sastanak koordinatora)

utorak 3. prosinca 2019., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

2. prosinca 2019., 15:00 – 17:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         6. – 7. studenoga 2019. PV – PE643.179v01-00

3. Priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora

4. Priopćenja predsjedatelja

5. Ispravak u „Raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000”
***I 2018/0158(COD)

6. Razmjena gledišta s Europskom gospodarskom komorom u Vijetnamu, Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Međunarodnom konfederacijom sindikata (ITUC) o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama i Sporazumu o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama

7. Razmjena gledišta o provedbi „Uredbe protiv mučenja” (Uredba (EU) br. 2019/125)

2. prosinca 2019., 17:30 – 18:30 (zatvoreno za javnost)

8. Sastanak koordinatora

3. prosinca 2019., 9:00 – 12:30

9. Politika tržišnog natjecanja - godišnje izvješće za 2019.

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

10. Pristup robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Europske unije i postupci kojima se podupiru pregovori o pristupu robe i usluga iz Europske unije tržištima javne nabave trećih zemalja

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

INTA*

 

 

Mišljenja:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Razmjena gledišta

*** Elektroničko glasovanje *** u 10:00

11. Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 14. studenoga 2019., 18:00

12. Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Izvjestitelj:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Usvajanje nacrta preporuke (suglasnost)

         Rok za podnošenje amandmana: 14. studenoga 2019., 18:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

13. Aktivnosti skupina za praćenje

INTA/9/01201

         Izvještavanje odbora

14. Trenutačno stanje postupka privremenog ukidanja carinskih povlastica za Kambodžu u okviru „Uredbe o OSP-u” (Uredba (EU) br. 978/2012)

15. Razmjena gledišta o provedbi Uredbe o mineralima iz područja zahvaćenim sukobima (Ureba (EU) br. 2017/821)

Zajednička rasprava

16. Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Izvjestitelj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. studenoga 2019., 17:00

17. Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Izvjestitelj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. studenoga 2019., 17:00

* * *

Zajednička rasprava

18. Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Izvjestitelj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. studenoga 2019., 17:00

19. Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Izvjestitelj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Nadležni odbor:

 

INTA

 

 

Mišljenja:

 

AFET, DEVE

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. studenoga 2019., 17:00

* * *

3. prosinca 2019., 15:00 – 17:00

Javno saslušanje

20. Možemo li spasiti Žalbeno tijelo WTO-a?

INTA/9/01860

         Saslušanje (vidi zaseban program)

3. prosinca 2019., 17:00 – 18:30

21. Predstavljanje izvješća „Od Europe do svijeta: razumijevanje izazova za europske poslovne žene”

22. Izlaganje Komisije o izvješću o provedbi propisa EU-a o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom (Uredba(EC) br. 428/2009)

23. Razno

24. Sljedeće sjednice

         20. – 21. siječnja 2020. (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 2. prosinca 2019.Pravna napomena