PDF 185kWORD 322k

 

Tarptautinės prekybos komitetas

 

INTA(2020)0120_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 20 d., pirmadienis, 15.00–17.30 val. ir 17.30–18.30 val.  (koordinatorių posėdis)

2020 m. sausio 21 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2020 m. sausio 20 d. 15.00–17.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 25 d. PV – PE644.781v01-00

         2019 m. gruodžio 2–3 d. PV – PE644.872v01-00

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

4. Pirmininko pranešimai

5. Keitimasis nuomonėmis su Tarptautinių darbo standartų (NORMES) departamento (Tarptautinė darbo organizacija) padalinio vadove Karen Curtis

6. Ataskaitos dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo trečiosiose šalyse pristatymas

7. Dabartinė vykstančių trišalio dialogo derybų padėtis

INTA/9/01200

         Ataskaita komitetui

2020 m. sausio 20 d. 17.30–18.30 val.  (uždaras)

8. Koordinatorių posėdis

2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val.

9. Užsienio ir Europos reikalų ministro, atstovaujančio pareigas einančiam Tarybos pirmininkui, Gordano Grlićiaus Radmano pranešimas apie Kroatijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje

*** Elektroninis balsavimas *** 10.00 val.

10. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Pranešėjas:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

AM – PE643.132v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.139v02-00

 

         Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 17.00 val.

11. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Pranešėjas:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00

 

         Pranešimo projekto, kuriame pateikiamas pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos, tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 17.00 val.

12. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Pranešėjas:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

AM – PE643.133v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00

 

         Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 17.00 val.

13. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Pranešėjas:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Pranešimo projekto, kuriame pateikiamas pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos, tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 17.00 val.

14. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Nuomonės referentė:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 6 d. 17.00 val.

15. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

INTA/9/00397

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Pirmininkas:

 

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

16. Stebėsenos grupių veikla

INTA/9/01201

         Ataskaita komitetui

17. Keitimasis nuomonėmis dėl derybų dėl prekybos ir ekonominių santykių su Jungtine Karalyste po to, kai ji išstos iš Europos Sąjungos

Uždaras posėdis

18. ES reakcija į trečiosios šalies priemonių (blokavimo statuto, INSTEX, projekto „North Stream 2“) ekstrateritorinį poveikį

* * *

2020 m. sausio 21 d. 15.00–18.00 val.

Viešasis klausymas

19. Prekybos politikos diena

INTA/9/01950

         Klausymas (žr. atskirą programą)

20. Kiti klausimai

21. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 19–20 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 17 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika