PDF 180kWORD 322k

 

Utskottet för internationell handel

 

INTA(2020)0120_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00–17.30 och kl. 17.30–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

20 januari 2020 kl. 15.00–17.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         25 november 2019 PV – PE644.781v01-00

         2–3 december 2019 PV – PE644.872v01-00

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

4. Meddelanden från ordföranden

5. Diskussion med Karen Curtis, chef för avdelningen Normes (ILO)

6. Redogörelse för rapporten om skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer

7. Läget i de pågående trepartsförhandlingarna

INTA/9/01200

         Avläggande av rapport till utskottet

20 januari 2020 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar)

8. Samordnarnas sammanträde

21 januari 2020 kl. 9.00–12.30

9. Gordan Grlić Radman, minister för utrikes och europeiska frågor, som representerar rådets tjänstgörande ordförandeskap, redogör för det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar avseende den internationella handelspolitiken

*** Elektronisk omröstning *** kl. 10.00

10. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Föredragande:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

AM – PE643.132v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.139v02-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

11. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Föredragande:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00

 

         Antagande av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

12. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Föredragande:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

AM – PE643.133v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

13. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Föredragande:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Antagande av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

14. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 december 2019 kl. 17.00

15. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

INTA/9/00397

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Ordförande:

 

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

16. Övervakningsgruppernas verksamhet

INTA/9/01201

         Avläggande av rapport till utskottet

17. Diskussion om förhandlingarna om framtida handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Förenade kungariket efter utträdet ur Europeiska unionen

Inom stängda dörrar

18. EU:s reaktion på extraterritoriella effekter av åtgärder i ett tredjeland (blockerande stadga, instex, Nord Stream 2)

* * *

21 januari 2020 kl. 15.00–18.00

Offentlig utfrågning

19. Handelspolitiska dagen

INTA/9/01950

         Utfrågning (se separat program)

20. Övriga frågor

21. Kommande sammanträden

         19–20 februari 2020 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 16 januari 2020Rättsligt meddelande