PDF 187kWORD 300k

 

 

Komisja Handlu Międzynarodowego

 

INTA(2020)0219_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 19 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 11.30 i 11.30 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 15.00 – 18.30

Czwartek 20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

19 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 11.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         20-21 stycznia 2020 r. PV – PE646.953v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

4. Komunikaty przewodniczącego

5. Sytuacja w zakresie toczących się negocjacji trójstronnych

INTA/9/01200

         Sprawozdanie dla komisji

6. Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

         Wymiana poglądów

7. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Szwajcarią w związku z rokowaniami na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO na mięso przyprawiane, niepoddane dalszej obróbce

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

8. Zalecenia dla Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

9. Zalecenie dla Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich przed szczytem w maju 2020 r.

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Przedm. właśc.:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

10. Prezentacja sprawozdania w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych za okres 2018 – 2019

19 lutego 2020 r., w godz. 11.30 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

11. Posiedzenie koordynatorów

19 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 16.30

12. Wymiana poglądów z komisarzem ds. handlu Philem Hoganem, w kontekście zorganizowanego dialogu z Komisją

19 lutego 2020 r., w godz. 16.30 – 18.30

13. Działalność grup monitorujących

INTA/9/01201

         Sprawozdanie dla komisji

14. Stan zaawansowania procedury czasowego wycofania preferencji taryfowych dla Kambodży na mocy rozporządzenia w sprawie GSP (rozporządzenie (UE) 978/2012)

Przy drzwiach zamkniętych

15. Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii - stan przygotowań do wdrożenia

* * *

20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00

16. Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

 

         Wymiana poglądów

17. Prezentacja Komisji na temat stanu gwarancji UE w odniesieniu do stali po pierwszym przeglądzie i kolejne kroki

20 lutego 2020 r., w godz. 10.00 – 12.30

Z udziałem członków Komitetu Sterującego Konferencji Parlamentarnej ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO)

18. Reforma WTO
- Wymiana poglądów z Stephenem de Boerem, ambasadorem Kanady przy WTO

19. Negocjacje WTO w sprawie dotacji dla rybołówstwa

20. Wymiana poglądów na temat wyniku trójstronnego spotkania ministrów handlu Japonii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w dniu 14 stycznia 2020 r. w sprawie zasad WTO

21. Sprawy różne

22. Następne posiedzenia

         16-17 marca 2020 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności