31.10.2018
INTA_PA(2018)629606
ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Commissie juridische zaken
inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
(COM(2018)0350 - C8-0000/2018 - 2018/0214(NLE))
Rapporteur voor advies: Tiziana Beghin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 94kWORD 48k
Juridische mededeling