30.10.2018
INTA_PA(2018)629613
ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Commissie juridische zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
(COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Rapporteur voor advies: Christophe Hansen

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 149kWORD 141k
Juridische mededeling