25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Salvatore Cicu

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 493kWORD 78k
Juridisk meddelelse