25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Salvatore Cicu

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 471kWORD 78k
Oikeudellinen huomautus