25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių
(COM(2016) 0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Salvatore Cicu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 710kWORD 81k
Teisinis pranešimas