25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Salvatore Cicu

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 580kWORD 72k
Právne oznámenie