14.9.2018
INTA_PR(2018)627692
ONTWERPAANBEVELING
over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)
(COM(2018)0518 - C8-0000/2018 - 2018/0281(NLE))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Iuliu Winkler

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 162kWORD 53k
Juridische mededeling