19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Патрисия Лалонд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 146kWORD 51k
Правна информация