19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
NÁVRH DOPORUČENÍ
k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Patricia Lalonde

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 142kWORD 51k
Právní upozornění