19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
UDKAST TIL HENSTILLING
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side
(COM(2018)0481 - C8-0000/2018 - 2018/0256(NLE))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Patricia Lalonde

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 141kWORD 51k
Juridisk meddelelse