19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
SOOVITUSE PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Patricia Lalonde

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 134kWORD 50k
Õigusalane teave