19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Patricia Lalonde

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 143kWORD 50k
Teisinis pranešimas