19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
ONTWERPAANBEVELING
over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Patricia Lalonde

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 143kWORD 50k
Juridische mededeling