19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawczyni: Patricia Lalonde

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 149kWORD 50k
Informacja prawna