19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
NÁVRH ODPORÚČANIA
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018- 2018/0256(NLE))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Patricia Lalonde

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 144kWORD 50k
Právne oznámenie