19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
OSNUTEK PRIPOROČILA
o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani
(COM(2018)0481 - C8-0000/2018 - 2018/0256(NLE))
Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalka: Patricia Lalonde

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 140kWORD 51k
Pravno obvestilo