19.9.2018
INTA_PR(2018)627725
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
(COM (2018)0481 - C8 0000/2018 - 2018/0256(NLE))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Patricia Lalonde

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 140kWORD 50k
Rättsligt meddelande