1.10.2018
INTA_PR(2018)627726
ONTWERPVERSLAG
met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(0481/2018 - C8-0000/2018 - 2018/0256M(NLE))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Patricia Lalonde

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 160kWORD 49k
Juridische mededeling