29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie juridische zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Rapporteur voor advies: Michèle Rivasi

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 803kWORD 659k
Juridische mededeling