29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisji Prawnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Michèle Rivasi

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1087kWORD 1052k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności