29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Raportoare pentru aviz: Michèle Rivasi

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1055kWORD 1068k
Notă juridică