11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза
(2015/2010(INL))
Докладчик по становище: Масимилиано Салини

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 436kWORD 96k
Правна информация